MATKAEHDOT

Ilmoittautuminen ja maksaminen. Maksuehdot näkyvät jokaisen matkan kohdalla. Maksun tulee tapahtumaan määrätyssä ajassa sen mukaan mitä matkan kohdalla mainitaan. Ilmoittautuminen on sitova. Huom! Jos asiakas ei maksa matkansa määrätyn aikaan menneessä niin hänestä tulee takaisinmaksuvelvollinen.

Matkavakuutus ja peruuntumisturva. Suosittelemme aina asiakkaita itse hankkimaan matkavakuutuksen ja peruuntumisturvan matkaa varten.

Peruuntuminen. Ilmoittautuminen matkaan tai tapahtumaan on aina sitova. Maksu on suoritettava, vaikka asiakas peruisi osallistumisensa. Jos jostain syystä et pääse osallistumaan matkaan (loukkaantuminen tai muu este) niin ota ensin yhteyttä vakuutusyhtiöösi. Peruuntumistodistuksella Team Nordic Trail:iltä niin yleensä yhdeksän kymmenestä saa korvauksen vakuutusyhtiöiltä. Team Nordic Trail haluaa tietysti olla joustava ja hyvätahtoinen mutta valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta maksaa takaisin maksuja peruuntumisen johdosta.

Loukkaantuminen. Suosittelemme sopivaa koti- tai vahinkovakuutusta. Team Nordic Trail ei tarjoa takaisinmaksua loukkaantumisten takia. Katso edellinen kohta peruuntumisesta.

Vastuu. Jokainen osallistuu omalla riskillä. Matkailijan vastuulla on tarkistaa lääkärin kanssa, sopivuutensa altistua fyysiseen rasitukseen. Team Nordic Trail ei vastaa mahdollisista vammoista, jotka matkailija saa matkan tai aktiviteettien aikana. Team Nordic Trail ei sitoudu korvaamaan mahdollisia kustannuksia vammoista, jotka ovat syntyneet matkan tai aktiviteettien aikana. Matkailija on vastuussa siitä, että hänellä on asianmukainen vakuutus, jos hän toivoo olevansa vakuutettu vammoja varten. Team Nordic Trail ei myöskään ole vastuussa siitä, jos matkailija oman kuntonsa tai henkilökohtaisten tekijöiden johdosta ei pysty osallistumaan tiettyihin aktiviteetteihin.

Luovutus. Matkailijan on oikeus luovuttaa paikkansa henkilölle, joka täyttää matkan edellyttämät ehdot (matkanjärjestäjän ehdot ja ehdot, jotka matkanjärjestäjän käyttämät osapuolet ovat antaneet). Matkailijan on ilmoitettava järjestäjälle luovutuksesta, ja täydelliset tiedot luovutuksen saavasta henkilöstä, viimeistään 15 päivää ennen matkaa. Ilmoitus tapahtuu lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@teamnordictrail.fi. Matkailijan vaihtuminen tarkoittaa usein lisäkustannuksia nimenvaihdosta, varauksen uusimisesta ja/tai muista hallinnollisista toimenpiteistä pääasiassa lentoyhtiöiltä. Nämä kustannukset veloitetaan matkailijalta. Kirjoita aihekentässä mistä matkasta on kyse ja sana: luovutus.

Matkan peruminen. Jos matka peruuntuu esimerkiksi liian alhaisen osallistujamäärän takia niin koko osallistujamaksu maksetaan takaisin. Matkailijalla ei ole oikeus muihin korvauksiin.

Aktiviteetin peruminen. Ulkoiset tekijät kuten esimerkiksi sääolosuhteet, veden korkeus, vaikeat olosuhteet tai muut odottamattomat tekijät voivat johtaa tietyn aktiviteetin muuttamiseen tai perumiseen. Matkan ohjelma voi muuttua mutta vastaa kokonaisuudessaan kaikkia vaiheita mitkä alkuperäisessä ohjelmassa on ollut. Pidämme oikeuden muuttaa ohjaajia ja ohjelmanosia.

Reklamaatio. Jos on huomioitavaa matkasta/aktiviteeteistä/asumisesta niin pitää ilmoittaa jo matkan aikana näiden ilmestyessä tai viimeistään heti matkan päätyttyä. Huomautukset voi antaa Team Nordic Trailin henkilökunnalle paikan päällä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: info@teamnordictrail.fi

Vakuus. Valmismatkalaki pätee valmismatkan (majoitus ja aktiviteetit) ostamisen yhteydessä. Team Nordic Trail on rekisteröitynyt Kilpailu- ja kuluttajavirastoon matkanjärjestäjäksi ja antanut Kilpailu- ja kuluttajaviraston vaatiman takauksen. Lue lisää: https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkapalveluyhdistelmien-tarjoajille/uusi-matkapakettilaki-2018/

Matka-asiakirjojen tarkistaminen. Matkailijan on velvollinen tarkistamaan matka-asiakirjojen tietojen oikeellisuutta. Mahdollisista virheistä on heti ilmoitettava matkanjärjestäjälle.

Passi. Ulkomaanmatkoja varten matkailijan on oltava passi, joka on voimassa vähintään 6 kuukautta matkan päättymisen jälkeen.

Rokotukset. Matkailija on vastuussa siitä, että hän hakee tietoa mahdollisista rokotuksista, joka hän tarvitsee matkaa varten.

Hyväksymällä matkaehdot annat suostumuskesi henkilötietosi keräämiseen ja käsittelyyn tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan.