HÅLLBARHETS­POLICY

Ansvar och hållbarhet i alla våra val
För oss på Team Nordic Trail är det viktigt att få göra hållbara väl när det gäller våra löpverksamhet och våra resor. För oss handlar hållbarhet om att ta ansvar över vår verksamhet såväl ekonomiskt, socialt som miljömässigt.

Som samarbetspartner knyter vi bara an företag som även de jobbar enligt hållbara principer och med gemensamma målsättningar kan vi nå längre i arbetet i att nå en mera hållbar värld.

För oss är det extremt viktigt att motverka klimathotet och miljöförändringen. I vårt dagliga arbete uppmärksammar vi detta:

  • Vi sorterar vårt avfall
  • Vi undviker all form av pappershantering
  • Vi har inte ett fysiskt kontor
  • Så långt som möjligt företas alla våra arbetsresor på ett hållbart sätt, med allmänna transportmedel, till fots, löpande eller med cykel.

Hållbart resande
Genom att resa på hållbara sätt respekterar vi miljön, lokala samhällen och kulturer. Vi jobbar för jämställdhet och likvärdighet för alla. Vi vill genom ett hållbart resande möjliggöra för människor på olika destinationer att skapa arbetsplatser och höjda levnadsvillkor.

Kompensering av utsläpp
I vårt dagliga arbete tar vi ansvar över handlingar och resor och klimatkompenserar de utsläpp vi orsakar genom Ilmastoapu.

I Ilmastoapus webbshop kan var och en själva kompensera sina utsläpp och vi rekommenderar våra medlemmar och kunder att även göra det också. På så sätt kan vi alla hjälpas åt att jobba för miljön och kunna njuta av våra fina stigar även i framtiden.

Läs med om att kompensera dina utsläpp: www.ilmastoapu.fi