RESEVILLKOR

Anmälan och betalning. Betalningsvillkor syns på respektive resa. Betalningen skall ske inom utsatt tid enligt det som uppges för respektive resa. Anmälan är bindande. Obs! Vid utebliven betalning blir kunden återbetalningsskyldig.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd. Vi rekommenderar alltid våra resenärer att på egen hand teckna lämplig reseförsäkring och avbeställningsskydd inför den aktiva resan med oss.

Avbeställning. Anmälan till resan eller arrangemanget är bindande. Full betalning av resan skall göras även vid avbokning. Om du av någon anledning ej kan medverka på resan (skada eller förhinder) vänligen kontakta först ditt försäkringsbolag. Med avbokningsintyg från Team Nordic Trail brukar normalt 9 av 10 få ersättning av försäkringsbolagen. Team Nordic Trail vill självklart vara flexibla och tillmötesgående men har ingen möjlighet att återbetala erlagd avgift vid avbokning.

Skada. Vi rekommenderar att du tecknar lämplig hemförsäkring eller skadeförsäkring. Team Nordic Trail gör ingen återbetalning pga. skador. Vänligen se tidigare punkt om avbokning.

Ansvar. Samtliga resenärer deltar på egen risk. Det är resenärens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning. Team Nordic Trail ansvarar ej för skador resenären ådrar sig under resan eller aktiviteterna. Team Nordic Trail åtar sig inte eventuella ekonomiska påföljder av en skada som uppstått under resan/aktiviteten. Resenären är ansvarig att teckna en egen försäkring för resen om denne önskar vara försäkrad för skador. Team Nordic Trail kan heller inte ställas till ansvar om resenären på grund av bristande kondition eller andra presonliga omständigheter inte klarar av att genomföra en viss aktivitet.

Överlåtelse. Resenären har rätt att överlåta sin plats till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan (villkor angivna av arrangören och villkor vad gäller personändringar från parter som arrangören anlitat för resan). Resenären måste meddela arrangören om överlåtelse samt fullständiga uppgifter för personen som resan ska överlåtas till senast 15 dagar innan avresa. Detta görs till info@teamnordictrail.fi. Byte av resenär medför ofta direkta kostnader, i huvudsak från flygbolag. Samtliga kostnader för namnändring, ombokning och/eller andra administrativa åtgärder debiteras resenären till fullo. Vänligen skriv med aktuell resa och ”överlåtelse” i ämnesraden.
Inställd resa. Om Team Nordic Trail tvingas ställa in resan, exempelvis på grund av för få anmälda deltagare, återbetalas hela anmälningsavgiften. Resenären är ej berättigad till någon ytterligare ersättning.

Inställd aktivitet. Yttre omständigheter som till exempel dåligt väder, högt vatten, svåra förhållanden, andra oförutsägbara omständigheter, kan göra att aktiviteter måste ändras eller ställas in. Programmet för resorna kan ändras, men resan kommer i sin helhet täcka upp för alla moment inkluderade i programmet. Vi förbehåller oss rätten att ändra ledare samt programpunkter i det angivna programmet.

Reklamation. Den som har anmärkningar beträffande resan/aktiviteter/boende måste framföra dessa på plats i samband med att de uppstår eller direkt efter resans avslut. Anmärkningar lämnas till personal från Team Nordic Trail på plats eller per e-mail till info@teamnordictrail.fi

Resegaranti. Vid köp av paketresa (boende och aktiviteter) gäller paketreselagen. Team Nordic Trail uppfyller lagstadgad resegaranti hos Konsument och Konkurrensverket i Finland. Läs mer om Lagen om paketresor här: https://www.kkv.fi/sv/information-och-anvisningar/resande-samt-information-for-researrangorer/anvisningar-till-dig-som-ordnar-resor/den-nya-paketreselagen-2018/

Kontroll av färdhandlingar. Resenären är skyldig att kontrollera informationen på färdhandlingar så snart de erhålls. Skulle det förekomma några felaktigheter ska resenären omedelbart informera arrangören om detta.

Pass. Vid utlandsresa måste resenären ha ett pass som är giltigt minst 6 månader efter resans genomförande.

Vaccinationer: Resenären är ansvarig för att själv skaffa sig information om eventuella vaccinationer i samband med resan.

Genom att godkänna våra kursvillkor samtycker du även till vår insamling och behandling av dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).